Užitočné rady pred cestou

DOKLADY NA CESTU 
Pri cestách po Európe – vrámci Európskej únie, stačí na cestu platný Občiansky preukaz; deti mladšie ako 15 rokov potrebujú vlastné pasy, už prakticky v každej krajine.

Pri letoch mimo EU musí mať každý klient platný cestovný pas. Odporúčame vybaviť si ho minimálne dva mesiace vopred, hoc starý pas ešte platnosť neskončil. Každý občan môže vlastniť pasy 2. Oplatí sa ich mať aj preto, že:

1.)    Pokiaľ cestujete do arabských krajín, izraelská pečiatka môže byť problém, hlavne na Blízkom východe a arabskom polostrove.

2.)    Pokiaľ máte v pase platné vízum, ale pas skončil.

Do väčšiny krajín je potrebná minimálna platnosť 6 mesiacov po návrate do SR.

Na cestu si nachystajte všetky doklady, ktoré ste dostali od nás (Zmluvu o zájazde, voucher, letenka, Pokyny), Poistnú knižku (komplexné poistenie, ak ste ho uzavreli).

Občania iného štátu ako SR sú povinní informovať sa o potrebných formalitách na zastupiteľstvách svojej krajiny a zaobstarať si potrebné doklady na cestu (víza, turistické karty).

DĹŽKA ZÁJAZDU A SAMOTNÉHO POBYTU
Dĺžka zájazdu je počet kalendárnych dní celého zájazdu vrátane dopravy. Pobyt je vyjadrený počtom čerpaných ubytovacích služieb /počet nocí/.

Prvý a posledný deň autobusových ale niekedy aj leteckých zájazdov je určený na prepravu a nie na samotnú dovolenku. Preprava prebieha aj v nočných hodinách, odlety späť sú často skoro ráno.

 UBYTOVANIE 
- Vybavenie, veľkosť a poloha izieb tej istej kategórie nie sú vždy rovnaké

- Prístelkou môže byť aj pohovka, rozkladacia posteľ (niekedy poschodová) alebo gauč. Pri ubytovaní v izbách s prístelkou je nutné si uvedomiť, že použitím prístelky sa zmenšuje obytný priestor danej ubytovacej jednotky. Avšak menšie pohodlie je zohľadnené zľavou pri ubytovaní na prístelke.

- Izby musia byť posledný deň uvoľnené väčšinou do 10,00 hod. /niekde aj do 9,00 hod./. Možnosť ubytovania je v popoludňajších hodinách väčšinou od 14,00 hod. Včasný príchod, alebo neskorý odchod neoprávňuje k dlhšiemu používaniu izby. Skúste si na recepcii požiadať o predĺženie, tzv. „late check-out“, niekedy – pokiaľ nie je hotel plne obsadený – to hotely umožnňujú.

- Vratná kaucia – pri niektorých ubytovacích zariadeniach – pokiaľ cestujete vlastnou dopravou, je povinné zložiť pri ubytovaní kauciu, ktorá v prípade, že na konci pobytu bude ubytovacia jednotka odovzdaná bez poškodenia, bude vrátená v plnej výške.

MOŽNOSTI  ÚHRADY ZA ZÁJAZD 
a/ v hotovosti v ibis na Hlavnej 78 v Prešove

b/ v pobočkách Tatrabanky kdekoľvek na Slovensku priamym vkladom

c/ bankovým prevodom (pri bankových transakciách je nutné uviesť variabilný symbol platby, ktorý Vám pridelíme na požiadanie)


SPRIEVODCOVIA A DELEGÁTI

Delegát – je splnomocneným zástupcom cestovnej kancelárie vo vzťahu ku klientom. Je nepretržite prítomný v destinácií počas celej Vašej dovolenky. Jeho pracovnou náplňou je: čaká na letisku a víta vás po prílete, niekedy asistuje pri ubytovávaní, nepretržite je Vám k dispozícií pri akomkoľvek probléme – jeho/jej mobilný kontakt máte často vopred, rieši problémy dovolenkárov, organizuje fakultatívne výlety v spolupráci s miestnou cestovnou agentúrou, je klientom k dispozícii počas informačných hodín (často priamo v ubytovacom zariadení - cca 2-3 krát počas pobytu), ktoré sú zverejnené v každom ubytovacom zariadení, spolu s telefonickým kontaktom na delegáta pre prípad núdze. Informáciu o mene a kontakte na delegáta dostanete v „Informáciách pre účastníkov zájazdu“ pred nástupom na zájazd.

Technický sprievodca – je to pracovník, ktorý sprevádza počas autobusového zájazdu za dovolenkou alebo pri návrate domov. Jeho úlohou je koordinovať prepravu a zabezpečiť hladký priebeh cesty.

FAKULTATÍVNE VÝLETY
Sú príjemným spestrením Vášho voľného času a umožnia Vám lepšie spoznať navštívenú krajinu. Môžete si ich zakúpiť priamo na pobytovom mieste u nášho partnera prostredníctvom delegáta cestovnej kancelárie. Sú buď organizované zahraničným partnerom alebo priamo slovenským delegátom.

ĎALŠIE RADY
Neodporúčame si brať so sebou drahé predmety, šperky a cennosti. Ak je v hoteli k dispozícii trezor, odporúčame cestovné doklady, peniaze, platobné karty a iné cenné predmety uložiť do trezoru. Často sú trezory aj na izbách 4*-5* hotelov, ale takmer vždy sú za poplatok.

Údaje o vzdialenosti hotela od pláže sú orientačné.

V niektorých krajinách voda z vodovodu neslúži na pitie a varenie. Vodu na tieto účely Vám odporúčame zakúpiť si v obchodoch alebo v hoteloch.

V niektorých krajinách ako je napríklad Grécko sa stretnete s tým, že toaletný papier sa nesplachuje, ale hádže do koša, ktorý sa denne čistí. Je to hlavne v malých hoteloch a penziónoch, kde je ešte klasické úzke potrubie.

Ležadlá a slnečníky si možno prenajať za poplatok.

Doporučujeme Vám po ubytovaní prekontrolovať si ubytovaciu jednotku a prípadné závady alebo nedostatky nahlásiť delegátovi alebo majiteľovi.

- Neovplyvniteľnou skutočnosťou, s ktorou sa môžete v prímorských krajinách stretnúť je výskyt hmyzu. Doporučujeme Vám preto vyzbrojiť sa prípravkami proti komárom, odporúčame elektrické zásuvky – sú veľmi účinné a prostriedkami pre utíšenie bolesti po bodnutí. Napriek intenzívnemu úsiliu hoteliérov (pravidelný postrek), nie je možné zlikvidovať všetok hmyz.

DôLEŽITÉ
Podmienkou účasti na zájazde je uzatvorenie Zmluvy o obstaraní zájazdu, ktorej súčasťou je  katalóg cestovnej kancelárie a jeho neoddeliteľnú súčasť tvoria Všeobecné zmluvné podmienky účasti na zájazdoch (sú voľné prístupné v našej cestovnej kancelárii a odporúčame oboznámiť sa s nimi ešte pred zakúpením si zájazdu). Každá cestovná kancelária ich má trocha inak sformulované. Sú súčasťou zmluvy o zájazde, ktorú s podpisujete.
Dobrá informovanosť o zmluvných podmienkach, o rozsahu a obsahu ponúkaných služieb je jedným z predpokladov spokojnosti zákazníka. Prosíme Vás, aby ste sa zoznámili so všetkými informáciami a zmluvnými podmienkami.


Veríme, že Vám tieto rady a informácie pomôžu a aj vďaka nim sa Vaša dovolenka a či cesta stane príjemnou a bezproblémovou.